Opintojen rahoitus

Paljonko opiskelu Britanniassa maksaa?

Britanniassa on niin erityyppisiä kaupunkeja, seutukuntia ja yliopistoja, että on käytännössä mahdotonta luoda yhtä budjettia, joka kuvaisi realistisesti koko maan oloja ja vaatimuksia. Karkeasti ottaen maan voi jakaa kahteen kustannusryhmään: toisessa on Lontoo ja toisessa koko muu maa. Muuallakin kuitenkin hintataso toki vaihtelee: erityisesti suurissa kaupungeissa vaikkapa vuokrataso voi nousta hyvinkin nopeasti kysynnän kasvaessa. Budjettia luodessa on hyvä ottaa huomioon vuokrien lisäksi myös juoksevat kulut: minkä hintainen on oluttuoppi, elokuvalippu, kuntosalin jäsenyys tai julkisen liikenteen viikkolippu?

Koulut kertovat yleensä tiedotusmateriaalissaan tai kotisivuillaan, millainen budjetti vaaditaan kussakin kaupungissa opiskeluun. Nämä ovat kuitenkin usein erittäin laveita arvioita, eikä niiden ylärajoja kannata säikähtää. Haarukoiden lasketaan kattavan kaikentyyppiset opiskelijat — myös ne, jotka viettävät sadan euron ryyppyillan kerran viikossa. Toisaalta alarajakin on yleensä mitoitettu niin, että sen alle on vaikea päästä normaaleilla opiskelijan elämäntavoilla.

On myös hyvä ottaa realistisesti huomioon se, että alkuvaiheessa rahaa joutuu käyttämään enemmän kuin normaalisti. Vuoden alussa kasaantuvista kustannuksista suurin on vuokra, josta joutuu yleensä maksamaan suurehkon etumaksun jo ennen lähtöä. Muita voivat olla vaikkapa koulukirjat ja muut tarvikkeet, astiat, lakanat yms. kodintarvikkeet, sekä brittiyliopistoissa ensimmäisillä viikoilla erittäin tyypillinen ylenmääräinen sosiaalinen kanssakäyminen. Lisäksi on syytä muistaa, että ennen paikallistuntemuksen kehittymistä voi joutua tekemään vaikkapa ruokaostoksia kalliissa kaupoissa. Kannattaa myös varata alkuvaiheeseen sen verran rahaa, että pystyy tarvittaessa ”ostamaan helppoutta” — esimerkiksi kulkemaan taksilla lentokentältä tai rautatieasemalta uuteen kotiin, ettei tarvitse vaeltaa väsyneenä vieraassa paikassa matkatavaroiden kanssa.

Mistä rahoitus?

Suomalainen opiskelija saa Isoon-Britanniaan täyden opintotuen iästään ja vanhempien tuloista riippumatta. Opintotuen, opintolainan, tukikuukausien yms. määristä saa parhaiten ajankohtaista tietoa Kelan internet-sivuilta(http://www.kela.fi).

Suomalainen opiskelija voi britin tavoin hakea lukukausimaksulainan Britanniasta. (Jos jollakulla on tarkempaa tietoa hakumenettelystä, ISO ry olisi kiinnostunut näistä tiedoista!)

Jatko-opiskelijoita Britannian valtio ei suoraan tue.

Ulkopuolisia apurahoja ensimmäisen tutkinnon tekemiseen on tarjolla erittäin vähän, eikä niiden varaan kannata laskea opintojen rahoitusta. Suomessa yhteyttä voi kuitenkin ottaa esim. erilaisiin säätiöihin: Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL julkaisee vuosittain internetissä kirjasen Stipendit ja apurahat, jossa nimetään suomalaiset apurahoja jakavat tahot.(http://www.syl.fi)

Yleisesti ottaen osa-aikatöitä ehtii hyvin tekemään ensimmäisenä ja toisena vuonna, mutta viimeisenä vuonna opintojen tahti yleensä tiivistyy ja työmäärä moninkertaistuu. Maisterintutkinnon aikana monen yliopiston virallinen suositus on, että rahoitus tulisi koota muualta kuin opintojen aikaisista ansiotöistä, sillä vuoden mittainen MA/MSc -tutkinto on erittäin intensiivinen.

Kela

Kelan opintotukikeskuksen palvelupäällikkö Katariina Puurula vastasi ISO ry:n pyynnöstä joihinkin yleisimpiin Britanniassa opiskeluun liittyviin kysymyksiin kesällä 2013.
_____

Yliopistotutkintoni Briteissä alkaa vasta syyskuussa, mutta olen saanut tietää jo keväällä/kesällä meneväni varmasti Britteihin opiskelemaan. Lisäksi olen jo saanut asunnon yliopiston asuntolasta/yksityiseltä vuokranantajalta. Voinko hakea tukia jo etukäteen niin, että saan tukia jo syyskuussa?

Voit hakea opintotukea (=opintorahaa, asumislisää ja lainatakausta) Kelan verkkopalvelussa tai paperilomakkeella kuusi kuukautta ennen opintojen alkamista. Hakemuksesi liitteeksi tarvitset oppilaitoksen todistuksen siitä, että sinut on hyväksytty ko. oppilaitokseen. Asumista koskevat tiedot voit ilmoittaa opintotukihakemuksessa. Asumisen
liitteitä, kuten vuokrasopimusta sinun ei tarvitse toimittaa Kelaan. Opintotuki on mahdollista myöntää näiden tietojen perusteella, mikäli tuen myöntämisen muut edellytykset, kuten mm. oppilaitoksen julkisen valvonnan alaisuus, täyttyvät. Oikeutta sosiaaliturvaan ja sairausvakuutukseen voi hakea kolme kuukautta aikaisemmin kuin muutto ulkomaille tapahtuu. Hakemuksen teet kätevimmin Kelan sähköisessä asiointipalvelussa verkkopankkitunnuksilla. Myös hakemuksen liitteiden lähettäminen verkossa on nyt mahdollista.

Mikä on sosiaaliturva? Miksi minun kannattaa pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä?

Sosiaaliturvaan kuuluminen tarkoittaa sitä, että voit saada ulkomailla oleskelusta huolimatta etuuksia Suomesta. Esimerkiksi voit saada sairaanhoidon ulkomailla opiskelusi ajan. Lisäksi voit saada sairauspäivärahaa Suomesta, mikäli sairastat pidempi aikaisesti. Myös lapsiperheiden etuudet ovat haettavissasi.

Riittääkö todisteeksi siitä, että olen menossa opiskelemaan yliopistoon Britteihin se, että olen vahvistant brittejen Ucas-palvelussa paikkani ja että yliopistosta on ilmoitettu, että olen päässyt sinne opiskelemaan? Voinko tulostaa jonkun paperin, vai täytyykö minun saada yliopistosta paperi, jossa on yliopiston leimat ym.?

Opintotukihakemuksen liitteeksi riittää tuo mainitsemasi UCAS:n todistus opiskelupaikan saamisesta. Myöhemmin lukuvuoden alkamisen jälkeen sinun tulee toimittaa oppilaitoksen todistus siitä, että olet ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle. Tarvitsemme läsnäolotodistuksen, koska emme saa tietoja läsnäolosta sähköisesti. Tästä asiasta kerrotaan tarkemmin sinulle annettavassa opintotukipäätöksessä.

Vaihdoin yliopistoni sisällä tutkintoa, mutta muuten tilanteeni ei muuttunut. Täytyykö minun ilmoittaa tästä Kelalle?

Aina kun vaihdat oppilaitosta tai koulutusohjelmaa joko yliopistosta toiseen tai oman yliopistosi sisällä, sinun tulee hakea opintotukea uusiin opintoihin uudella opintotukihakemuksella.

Yliopistoni virallinen ilmoittautuminen on vasta syyskuun lopussa, eivätkä he anna sitä ennen virallista todistusta siitä, että opiskelen ko. yliopistossa. Saatuani paperin syyskuun lopussa ja toimitettuani sen heti Kelalle, voinko saada opintotukea jo lokakuun alussa?

Voit saada, mikäli yliopistosi lukuvuosittainen tukiaika oikeuttaa lokakuun opintotukeen. Huomioithan kuitenkin sen, ettei opintotukea myönnetä takautuvasti, vaan aikaisintaan sen kuukauden alusta lukien, jolloin opintotukihakemus on saapunut Kelaan. Vaikka sinulla ei olisikaan heti kaikkia opintotukihakemuksen liitteeksi tarvittavia selvityksiä, niin opintotukihakemus kannattaa toimittaa Kelaan, jotta tuki voidaan myöntää siitä alkaen kun sinulla on siihen oikeus.

Kuinka monena kuukautena vuodessa voin saada opinto- ja asumistukia? Jos lukukausi alkaa esim. 20.9. ja loppuu 10.6., voinko saada koko kaikilta näiltä kuukausilta opinto- ja asumistukea?

Korkeakouluopiskelijan lukuvuosittainen tukiaika on pääsääntöisesti yhdeksän kuukautta. Opintotukea on mahdollista saada myös pidemmälle ajalle, mikäli osoittaa harjoittavansa päätoimisia opintoja yhdeksää kuukautta pidemmän ajan. Tuo 20.9.-10.6. välinen aika oikeuttaa opintotukeen syyskuusta toukokuulle.

Siirrättekö tukia ulkomaisille pankkitileille? Maksaako ulkomaille tukien siirtäminen jotain?

Opintotuki on mahdollista oman pyynnön perusteella maksaa myös ulkomaiselle pankkitilille. Kela ei maksa siirrosta mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia, ne jäävät asiakkaan itsensä maksettavaksi.

Työskentelen opintojeni lisäksi viikonloppuisin paikallisessa pubissa. Pitääkö minun ilmoittaa tästä Kelalle? Voinko silti saada tukia?

Opintotuki on tarveharkintainen etuus. Se tarkoittaa sitä, että omat tulot vaikuttavat jo maksetun opintotuen määrään. Opiskelijan on mahdollista työskennellä opintojen ohella tietyissä rajoissa ilman että menettää oikeuden jo maksettuun opintotukeen. Omien tulojen vaikutus jo maksettuun opintotukeen tarkistetaan kalenterivuosittain viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella. Ulkomailta ansaitut tulot tulee ilmoittaa erikseen Kelaan. Kela vertaa opiskelijan käyttämien tukikuukausien määrää ansaittuihin tuloihin ja jos tulot ovat suuremmat kuin mitä nostettujen tukikuukausien mukainen tuloraja, aiheettomasti maksettu etuus peritään takaisin.

Kun työskentelet Britanniassa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy työskentelyn aloittamisesta lukien. EU-maassa työskentely vakuutetaan aina työskentelymaassa, työskentelyn määrästä riippumatta. Työskentelyn aloittamisesta on siksi aina ilmoitettava Kelaan. Kun työskentely päättyy, voit hakea opiskelijana takaisin Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Pääsin opintojeni ohella työharjoitteluun, josta ei makseta muuta palkkaa kuin matkakulut ja lounas. Pitääkö minun ilmoittaa tästä Kelalle? Vaikuttaako tämä tukiini?

Opintotukeen liittyen myös palkattomasta työharjoittelusta tulee ilmoittaa Kelaan erityisesti siinä tapauksessa, että se suoritetaan eri paikkakunnalla kuin mitä varsinainen opiskelu tapahtuu, koska asumislisä maksetaan tosiasiallisten asumisolosuhteiden perusteella. Palkaton työharjoittelu ei vaikuta sosiaaliturvaan, jos työharjoittelu on osa opintojasi.

Olen suorittanut ensimmäisen vuoteni yliopistoa, ja jään kesäksi Britteihin. Olen menossa työharjoitteluun, josta maksetaan palkkaa. Pitääkö minun ilmoittaa tästä Kelalle uusiessani tukihakemustani? Vaikuttaako tämä tukiini?

Palkallinen työharjoittelu rinnastetaan työskentelyyn. Katso vastaus nro 8.

Olen suorittanut ensimmäisen vuoteni yliopistoa, ja tulen kesäksi Suomeen. Muutan syksyllä uuteen asuntoon Briteissä. Pitääkö minun hakea asumistukea uudestaan?

Asumislisä myönnetään ja maksetaan tosiasiallisten asumisolosuhteiden perusteella. Kun asumisessasi tapahtuu muutoksia, tulee sinun hakea asumislisää uudelleen.

Aion muuttaa uuteen asuntoon jo syyskuun alussa, mutta vuokrasopimus allekirjoitetaan vasta syyskuun lopussa. Voinko hakea asumistukea ennen kuin kaikki asianomaiset ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen? Jos en voi, voinko silti saada asumistukea takautuvasti syyskuulta?

Ulkomailla koko tutkintoaan suorittavan ei tarvitse toimittaa vuokrasopimusta opintotuen asumislisähakemuksensa liitteeksi. Asumislisä voidaan myöntää, mikäli ilmoitat hakemuksessa vuokraamasi asunnon tiedot siten kuin ne pyydetään hakemuksessa ilmoittamaan. Asumislisää ei myönnetä takautuvasti, aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien.

Sain tietää jo heinäkuussa päässeeni kaikki ensimmäisen vuoteni kurssit läpi. Näin ollen pääsen jatkamaan opintojani seuraavanakin vuonna. Riittääkö, että tulostan tulokseni netistä ja lähetän teille todisteeksi? Jos ei riitä, mikä olisi sopiva tapa todistaa, että jatkan opintojani seuraavanakin vuonna samassa yliopistossa?

Opintosuoritusotteen tulostaminen ja toimittaminen Kelaan riittää osoittamaan sen, että olet ilmeisesti edistynyt opinnoissasi riittävästi edellisenä lukuvuonna, koska pääset jatkamaan opintojasi seuraavana lukuvuonna seuraavalla vuosiluokalla. Opintosuoritusote ei kuitenkaan kerro sitä, että olet läsnä oppilaitoksessasi seuraavana lukuvuonna. Läsnäolon todistamiseksi sinun tulee toimittaa oppilaitoksen antama läsnäolotodistus alkavalta uudelta lukuvuodelta.

Vuokrani nousi tuntuvasti muutettuani kampukselta yksityiseen vuokra-asuntoon. Miten tämä vaikuttaa tukiini?

Ulkomaille maksettava asumislisä on pääsääntöisesti vakiomääräinen, eli 210 e/kk. Eli käytännössä vuokran nouseminen ei vaikuta maksettavan asumislisän määrään. Jos olet muuttanut vuokra-asunnosta omistusasuntoon, niin silloin sinulla ei ole oikeutta asumislisään.

Opiskelen nyt kandi-tutkintoni viimeistä vuotta. Aion kuitenkin jatkaa ensi syksynä Briteissä maisterin-tutkintoa, mutta eri yliopistossa ja kaupungissa kuin tällä hetkellä. Pitääkö minun hakea opinto- ja asumistukea kokonaan uudestaan?

Ilmeisesti sinulle on myönnetty opintotuki alun perin kanditutkinnon suorittamista varten. Opintotuki maisteriopintoihin tulee hakea uudella hakemuksella asianmukaisine liitteineen. Sosiaaliturvaan kuulumista pitää hakea Kelasta uudelleen.

Opiskelen nyt kandi-tutkintoani viimeistä vuotta. Aion pitää ensi vuonna välivuoden, jonka jälkeen aion suorittaa maisterin-tutkinnon. Aion välivuotenani suorittaa 6 kk työharjoittelun Briteissä, josta maksetaan palkkaa. Voinko silti saada tukia maisteri-tutkintooni sitä seuraavana vuonna? Vaikuttaako työharjoitteluni Suomen sosiaaliturvassa pysymiseen?

Jos kandiopintojen ja maisteriopintojen välillä tarkoituksesi on oleskella ulkomailla vuoden tai yli, oikeutesi opintotukeen tulee arvioida uudelleen. Jos opintojen väliin jäävä aika on alle vuoden, sinun voidaan vielä katsoa oleskelevan ulkomailla tilapäisesti ja olet todennäköisesti oikeutettu opintotukeen. Jos taas opintojen väliin jäävä aika on vuoden tai yli, niin silloin oleskeluasi ulkomailla ei enää pidetä tilapäisenä ja opintotukeen oikeuttavana. Jotta opintotukea voidaan myöntää ulkomaille koko tutkinnon suorittamista varten, ulkomailla oleskelun tulee aina olla luonteeltaan tilapäistä. Koska jäät tutkinnon suorittamisen jälkeen ulkomaille pitämään välivuotta, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy.
_____

Huom.

Nämä Kelan vastaukset ovat mahdollisimman virallisia, mutta vain suunta-antavia. Tarvitessasi lisätietoja otathan yhteyttä Kelan opintotukikeskukseen:

puh. 020 634 6630
sähköposti: ulkomaat.opintotuki(at)kela.fi

Ovatko kaikki ulkomailla opiskelevat rikkaista perheistä?

Eivät. Britanniassa opiskelee suomalaisia hyvin erilaisista perheistä ja olosuhteista. Osa kustantaa opintonsa itse opintolainalla ja/tai osa-aikatöillä, eivätkä vanhemmat tue läheskään kaikkien opintoja. Lähes kaikki ovat töissä vähintään kesälomat. Yleisesti ottaen pelkkien opintotukien varaan laskemista ei suositella ja sen avulla selviäminen on lähestulkoon mahdotonta.

On totta, että Britanniassa ensimmäisen tutkinnon tekijöillä voi olla lomaa lähes puolet vuodesta (jouluna ja pääsiäisenä noin kuukausi ja kesällä 3-4 kuukautta). Näistä joulu- ja pääsiäisloma ovat kuitenkin monilla lukulomia, joiden jälkeen alkavat tentit. Näiden lomien aikana ansiotyö voi joissakin tapauksissa häiritä pahasti koulunkäyntiä. Kesäloma on käytännössä monille vuoden ainoa todellinen vapaa, joskin tamakin vaihtelee kouluittain.

Paljonko lukukausimaksu on?

Vuodesta 2012 lähtien lukukausimaksu Englannissa ja Pohjois-Irlannissa on suurimassa osassa yliopistoja noin 9 000 puntaa vuodessa. Vain muutama yliopisto on yrittänyt kilpailla opiskelijoista tarjoamalla alempia lukukausimaksuja. Tähän maksuun voi saada lainan Britannian valtiolta.

Skotlannissa SAAS eli Student Awards Agency for Scotland (http://www.student-support-saas.gov.uk/) maksaa EU opiskelijoiden, myös suomalaisten, lukukausimaksut. Paikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan on täytettävä nettihakemus, jonka läpimeno on lähes sataprosenttisen varma ensimmäistä perustutkintoaan Skotlannissa aloittaville. Hakemusta on päivitettävä vuosittain opintojen edetessä. Skotlannissa maksut eivät nousseet vuonna 2009.

Lukukausimaksua Walesissa tulee maksettavaksi noin 3 500 puntaa vuodessa. Jos walesilaisen yliopiston lukukausimaksu on tata suurempi, Walesin valtio maksaa EU-opiskelijan maksuista ylimenevan osan.

Jatko-opintojen (maisteri, tohtori) lukukausimaksujen suuruutta ei ole valtionhallinnon taholta rajoitettu, ja jatkotutkintojen vuosimaksut vaihtelevatkin kouluittain ja kursseittain noin 5 000 punnasta aina huippukoulujen yli 20 000 puntaan (myös Skotlannissa ja Walesissa). Yleensä hinta kuvastaa kurssin suosittuutta ja/tai nimekkyyttä, ja samankin koulun eri kurssit voivat olla erihintaisia.

Mitä tuloja pitää ilmoittaa britti-instansseille?

Viimeaikaisten DfES-ohjeistusten mukaan väliaikaisia, kausiluontoisia tai osa-aikaisen työn tuloja ei tarvitse ilmoittaa DfES:n avustushakemuksissa. Opintotuet ja asumislisät sen sijaan on syytä ilmoittaa, sillä ne ovat suomalaiselle opiskelijalle huomattava, vakituinen ja veronalainen tulonlähde, minkä vuoksi niiden hakemuksessa ilmoittamatta jättämistä voidaan pitää rikollisena. Ilmoittamatta jättämisestä kiinni jääminen on myös erittäin todennäköistä, sillä Britannian viranomaiset saavat helposti ajantasaista tietoa suomalaisista tuista.

Voiko lukukausimaksun maksaa osamaksuna, Visa Electronilla, matkashekillä jne.?

Erittäin koulukohtainen asia, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan yliopistoon.Asiasta tietää suoralta kädeltä esim. Cashier; asian voivat selvittää myösesim. Undergraduate Office tai Registrar. Useimmat yliopistot hyväksyvät osamaksun.